Otomasyon Sistemleri ve Çözümleri


Aydınlatma ve Otomasyon Sistemleri


Aydınlatma ve otomasyon sistemleri, enerji tasarrufu için ideal çözümlerden biridir. Bu konu ile ilgili çıkarılan yasa ve yönetmelikler sektörün gelişmesini desteklemektedir. Sistemin kullanılacağı yapı veya tesislerde uygun armatürler, gün ışığına uygun mimari ve tasarruflu aydınlatma elemanları büyük ölçüde tasarruf sağlamanın yanında, kontrolün tamamen bireysel odaklı olması tasarruf imkanlarını kısıtlı kılmaktadır. Bu sebeple aydınlatma otomasyon sistemleri her işletme için büyük önem taşır.

Sabit enerji ve personel giderlerini azaltarak karlılığa katkısı, artan enerji maliyetleri, yeşil bina kavramının işletme imajına desteği gibi nedenler bu sistemin kullanılmasının gerekliliğini ön plana çıkartmaktadır.

Aydınlatma otomasyonu kontrolünde aç/kapa şeklinde iki prensip uygulanmaktadır. Seviye, yük veya sinyal kontrolü yöntemler de başlıca kullanılan yöntemlerdendir. Aydınlatma otomasyonu, armatür kontrolü için farklı senaryolar kurgulanabilir. Zamana, ortamın kullanımına ve aydınlık seviyesine göre çalışan senaryolar, aynı zamanda gün ışığı kontrolü için de perde, jaluzi gibi kontrollerini de kapsar.

Aydınlatma otomasyon sistemleri, işletmeler için oldukça önemli bir konumdadır. İşletme açısından bakıldığında ihtiyaç ve kullanıma göre tasarlanmış bir aydınlatma ve otomasyon sistemi, işletmenin rekabet şartlarında önemli rol oynar. Sabit enerji gideri ve personel giderlerinin altında tutulmasını sağlayan sistem bu konuda firmalara, rakiplere nazaran avantaj kazandırmaktadır. 


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ