Mühendislik Hizmetleri


CFD Metodu ile Soğutma Sistemi Tasarımı


Data Center’ların işleyişini etkileyen bir faktör olan ısı problemi DTA Teknolojinin CFD (Computational Fluid Dynamics) Metodu ile Veri Merkezi Soğutma Analizi Servisi ile mutlak çözüme kavuşuyor. Veri merkezinin hava akışı ve sıcaklık modelini ortaya koyan DTA Teknoloji, CFD yazılımı sayesinde veri merkezi hacminin, soğutma ünitelerinin ve IT donanımların, güç ve diğer sistemlerin üç boyutlu fiziksel modelini çıkartmaktadır. Çıkan model üzerinde sıcaklık ve hava akış analizleri gerçekleştirilirken, veri merkezinin de ısıl haritası oluşturulmaktadır. Sıcaklık, hava debi ölçümleri eş zamanlı olarak yapılırken, soğutucuların yapıları, ortam koşulları CFD analizi sonuçlarının gerçek değerlerle uyumluluğu kontrol edilir. Tüm kapsamıyla irdelenerek oluşturulan sistem maksimum verimliliği sağlarken, olası tehditlerini ortaya koyarak önlemler için tavsiye önermektedir. Arıza durum analizi ve yedeklik sorgulaması, büyüme ve değişim planları, veri merkezi soğutma kapasite analizi gibi standart iş planları haricinde olan çalışmalar için ise karşılıklı görüşmeler sonrasında planlanabilir.


ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ